Stránky ve stránce (s menu)

28.01.2009 19:30

 

Kód:

 

 

Popis:

 

//if displaymode=0, configure inline frame attributes (ie: dimensions, intial document shown

var iframecode='<iframe id="external" style="width:95%;height:400px" src="Adresa"></iframe>'

<a href="javascript:jumpto('Adresa')">Název</a> |

<a href="javascript:jumpto('Adresa')">Název</a> |

<a href="javascript:jumpto('Adresa')">Název</a> |

<a href="javascript:jumpto('Adresa')">Název</a>

To modře označené nahradíte adresou stránek a to červené zas názvem stránek ( to se pak ukazuje v menu ). To zeleně označené v kódu je adresa stránek, která se ukazuje jako první, úvodní a není v menu. Najděte si tyto pasáže v kódu.

Google | Webnode | Slide | imeem